vineri, 24 iulie 2009

Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos?(Rom.8,35)

De ceva vreme, în blogosfera ortodoxă, spre ruşinea tuturor celor implicaţi se duce un război şi nu împotriva unui duşman comun, ci între fraţi.
Nu există om fără de păcat sau fără slăbiciuni şi acest lucru il ştim bine, dar nu ar trebui să existe între creştini om fară de dragoste şi totuşi ne uităm la noi înşine şi vedem: Dragostea ne lipseşte!
Orbiţi de slăbiciuni şi păcate, unii uită că va veni vremea să răspundă în faţa lui Hristos pentru toate acţiunile şi faptele lor, mai ales dacă ele implică Biserica sau pacea din Biserică
Am urmărit acele filmări consider eu mârşave făcute pe ascuns şi postate pe unele situri ortodoxe, însoţite de un text care trunchiază realitatea şi o răstălmăcesc şi care pun şi mai multă benzină pe focul şi aşa încins care arde în blogosfera ortodoxă şi care afectează vieţile celor implicaţi acolo.
Poate că ar trebui cei care sunt amatori de scandaluri şi picanterii să se afilieze unor tabloide, nicidecum să facă atâta tulburare în Biserică.
Dar e deja simptomatic pentru români să trăiască în dezbinări şi să nu fie capabili de o unitate în atitudine şi în scopul urmărit fie şi in Biserică.
Dezbinarea atent regizată de autorii ei, dă roade şi cei care au comandat- o jubilează satisfăcuţi.
Nu e însă târziu să se lase la o parte orgoliile, certurile şi cu pocăinţă înaintea lui Hristos cu iertare unii faţă de alţii, să se revină la unitatea de mărturisire şi de luptă împotriva a ceea ce cu adevărat ne este vrăjmaş: păcatul, răul din lume şi din noi care nu poate fi biruit decât prin Hristos Domnul nostru care, AMINTIŢI-VĂ ne-a învăţat : " Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea DRAGOSTE unii faţă de alţii."(Ioan 13, 35) şi poate privind spre noi şi spre ceea ce cugetăm ne-ar ruşina zicând: " Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu" (Ioan 5,42)
Marele Apostol Pavel se întreba odinioară: "Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
Azi când toţi trăim într-o lume care devine pas cu pas - împlinirea a ceea ce Sfântul Pavel descrie în partea a doua a interogaţiei sale, noi pierdem esenţialul Dragostea lui Hristos care fundamentează existenţa vieţii pe pământ sau în Ceruri.
Şi din păcate penrtu fiecare din noi, ne lipsim de această dragoste pentru motive care vin dinlăuntrul nostru nu din exterior. Ce vom face când ele vor veni cum ne arată Apostolul: strâmtorare, prigoană, foamete, sabie...dacă acum când încă ni se mai dă timp şi mai avem între noi " candele" care să ne lumineze, noi ne duşmănim revendicând fiecare " candela" ca fiind a lui
SĂ NU UITĂM : " candelele" ard cât Dumnezeu îngăduie dar din cauza neiubirii noastre se vor lua de la noi!
Să ne rugăm ca Hristos să ne mai lase " candele" să ardă din slăbiciunile şi răutăţile noastre şi să nu monopolizăm lumina lor din egoism! Atât!